Jolanta Krukowska

Jolanta Krukowska

O artyście

Jestem w czasie weryfikacji swego doświadczenia performerskiego. Przez 40 lat współpracowałam z teatrem Akademia Ruchu, założonym i prowadzonym przez Wojtka Krukowskiego. Akademia Ruchu była eksperymentalną grupą wizualnej narracji, znaku wizualnego prezentującą swoje działania zarówno na scenach teatrów czy galerii jak i w przestrzeni publicznej w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także w Azji.

Występowaliśmy m.in. na Documenta w Kassel (1987), Institute of Contemporary Art w Londynie (1983), Ludwig Forum w Aachen (1990), PS 1 Museum w Nowym Jorku i Lace w Los Angeles (1992), Sagacho Gallery i Museum of Modern Art w Yokohamie (1992), Performa w Nowym Jorku (2013). Równolegle z pracą w AR realizowałam własną performersko-teatralną drogę. Byłam wielokrotnie zaangażowana w Magdalena Project realizowany w różnych krajach świata. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia w warszawskiej Akademii Teatralnej, a także warsztaty w Polsce i zagranicą, m.in w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Niemczech, USA, Australii i Nowej Zelandii.

Traktuję teatr jako przestrzeń, która pozwala na transcendencję. Zawsze interesował mnie język ciała, kaligrafia ruchu, działanie jako metafora. Zaś przedmioty, które wprowadzam do moich działań przyjmują funkcję moich partnerów i stanowią pretekst do mówienia językiem przenośni. Związek pomiędzy mną, przedmiotem i widzem określa kierunki napięć.

Informacje dodatkowe

Kraj pochodzenia: Polska