Marilyn Arsem

Marilyn Arsem

O artyście

Marilyn Arsem jest artystką performance z ponad czterdziestoletnią praktyką. Prezentowała swoje prace w trzydziestu krajach na całym świecie. Prowadzi międzynarodowe warsztaty sztuki performance. Mieszka w Bostonie, w stanie Massachusetts, USA.
Przez 27 lat wykładała w School of the Museum of Fine Arts w Bostonie, tworząc i realizując program sztuki performance. W 1975 roku artystka założyła grupę sztuki eksperymentalnej obejmującej wszystkie możliwe media, obecnie znaną jako Mobius Artists Group. W ciągu ponad 40-letniej historii grupa Mobius zaprezentowała prace kilku tysięcy artystów.
Wiele z działań Arsem ma charakter długotrwały. Są minimalistyczne w swej naturze, a także pod względem wykorzystywania materiałów. Powstają w odpowiedzi na konkretne miejsca, historię tych miejsc i kwestie polityczne. Prace artystki obejmują zarówno instalacje na wielką skalę, połączone z elementami performansu, jak i wydarzenia przeznaczone dla jednoosobowego widza. Interesują ją wyjątkowe właściwości sztuki performance jako sztuki na żywo – możliwości bezpośredniej interakcji między wykonawcą a widzem oraz możliwość uaktywnienia wszystkich zmysłów – węchu, dotyku i smaku.
Odnosząc się do tematu festiwalu Arsem zaprezentuje performance, w którym może uczestniczyć jednocześnie tylko jedna osoba. Blat stołu posłuży jej za scenę, na której stworzy wizualną opowieść wykorzystując naturalne materiały. Można potraktować to działanie jako przejaw wymiany energii między artystką a widzem. Nic s.ię tu nie powtórzy Performance Innehalten (Bądź nieruchomy) został po raz pierwszy zaprezentowany w 2003 roku na festiwalu Vogelfrei w Darmstadt w Niemczech.
Książka poświęcona twórczości Arsem, Responding to Site: the Performance Work of Marilyn Arsem, współredagowana przez Jennie Klein i Natalie Loveless ukazała się w 2020 roku w brytyjskim wydawnictwie Intellect Books.

Informacje dodatkowe

Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone