Inês R. Amado

O artyście

Inês R. Amado jest portugalską artystką, kuratorką i promotorką prac doktorskich, mieszkającą w Wielkiej Brytanii i Portugalii. Działa w obszarze sztuki wideo, instalacji, realizacji dźwiękowych i performance. Najbliższe są jej działania interdyscyplinarne, oparte na współpracy realizującej się w dialogu, interakcji i wymianie. Deep Listening® to obecnie główny obszar eksploracji artystki. Stworzyła i prowadzi program BreadMatters: www.breadmatters.org http://breadmatterscyprus.blogspot.co.uk.

Zrównoważony rozwój ekologiczny to przedmiot jej praktyki artystycznej od roku 2000, kiedy kuratorwała i współorganizowała pierwszą edycję BreadMatters w Teatrze NN/ Galerii BWA w Lublinie. Poza Polską program BreadMatters trafiło do Irlandii, Portugalii, USA, Włoch, na Cypr i nadal jest realizowane.
Inês prezentowała swoje prace w Europie, USA, Meksyku, Afryce Zachodniej, Urugwaju i Indiach. Podczas pandemii stworzyła: CREiA::: Creative Attentive Studio (współprowadzony przez nią kurs online) https://www.msdm.org.uk/root-home
W styczniu 2023 r. została zaproszona na rezydencję w Montemero (Andaluzja), do miejsca gdzie erozja klimatu i sedymentacja stanowią ogromne zagrożenie. To skłoniło ją to stworzenia performansu partycypacyjngo Impermanence/ Nietrwałość w jednej z jaskiń.

Prace performatywne artystki dotyczą tymczasowości, wzajemnych powiązań, granic wytrzymałości, śladów historii i pamięci, wewnętrznych refleksji i poszukiwań w świecie zewnętrznym, a także problemu zrównoważonego rozwoju zarówno w sztuce jaki i w życiu. Bada, w jaki sposób akty głębokiego słuchania mogą połączyć nas z nami samymi, z innymi ludźmi i ze wszystkim, co nas otacza.

„Earthing call” to performatywny projekt partycypacyjny odnoszący się do poruszanych przez artystkę problemów. Skłania do wnikania w istotę rzeczy, zadawania pytań i łączenia się w procesie uczestnictwa, otwierania się i intensywnego wsłuchiwania się w otoczenie, a także w nasze wewnętrzne ja.

Informacje dodatkowe

Kraj pochodzenia: Portugalia