Andrea Seaman

Andrea Saemann

O artyście

Performerka, kuratorka i networkerka. Andrea Saemann najchętniej pracuje w ramach samodzielnie inicjowanych ruchów artystycznych i platform prezentacyjnych. W latach 1997-2000 zorganizowała w Bazylei przestrzeń dla artystów o nazwie „Kaskadenkondensator”. W latach 2002-2012 opracowała narzędzie do aktywowania historii sztuki performance w ramach projektu „Performance Saga – wywiady, występy, wydarzenia”, dotyczącego pionierek sztuki performance. W latach 2011-2017 koordynowała Swiss Performance Art Award, próbując pozyskać stosowne fundusze dla sztuki. W 2014 roku współzałożyła stowarzyszenie PANCH, profesjonalną sieć artystów performance w Szwajcarii. Od 2014 roku corocznie kuratoruje „International Performance Art Giswil” festiwal sztuki performance w szwajcarskich górach.


Kiedy Andrea Saemann występuje to mówi – a rzadko zdarza się, że nie mówi – ponieważ mowa jest jej głównym medium. Opowiada – zarówno publiczności, jak i sobie – o tym, co zbierała, czytała, o co pytała, czego dowiadywała się, co układała i porządkowała przez wiele dni, a w przypadku niektórych projektów nawet przez wiele lat. Zajmuje się tym, o czym chce wiedzieć więcej. To poszukiwanie, zawłaszczanie, wypełnianie i pogłębianie, którym się z nami dzieli. Performance Andrei to duża chmura mowy, radykalnie skoncentrowana subiektywna narracja – czysta improwizacja pamięciowa. Scenariusz to mentalnie wymyślony plan. Struktura jest często inspirowana matematycznymi szkicami oraz przedmiotami występującymi w rzeczywistej przestrzeni performansu. Pomimo powagi, dogłębnej wiedzy humanistycznej i wielkiej subiektywności, jest w tym wiele przejaskrawień, humoru i spektakularności. Na szczęście Andrea Saemann nie jest purystką. (Muda Mathis)

Informacje dodatkowe

Kraj pochodzenia: Szwajcaria