Paweł Korbus

O artyście

Paweł Korbus to artysta wizualny,aktor, performer, twórca wideo i instalacji, absolwent edukacji artystycznej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współpracował przy projektach teatralnych i tanecznych m.in z Earthfall Dance, Atsushim Takenouchim, Kanem Katsurę Geraldem Tylerem, Pawłem Passinim. Swoje prace pokazuje w przestrzeniach galeryjnych oraz tworzy site specific w miejscach publicznych. Stypendysta Visegrad Artist Residency Program 2016 z projektem „ID-Influence Diagram”, stypendysta Prezydent Miasta Lublin – projekt Miejsca – nie miejsca” 2017. Lider projektów peroformatywno-badawczych takich jak: “Cross the Lands and Lens in the Eyes”2015 „O Miłosci” (2014-2017r.), Dom/Awatar/Translokacja (2013 r.) Wraz z Teatrem Chorea i Fabryką Sztuki w Łodzi współprowadził artystyczno-edukacyjny program z grupami defaworyzowanymi „Uwaga Człowiek! Napięcia miasta”. W 2012 r. rezydent w AGÜSAD Antakya Contemporary Art Association w Turcji.

Swoje performance prezentował m.in. na festiwalu Performance Platform Lublin, Performance Month Berlin 2014, Supermarket Independent Art Fair Stockholm, Bruno Schulz Festival Drohobycz – Ukraina, Bedesten Festival Antiochia, Turcja, Forgetting/Remembering Performance Art Meeting Istanbul. Prowadzi interdyscyplinarna działalność edukacyjna – warsztaty performance, warsztaty jąkania, scenograficzne, świetlne, teatralne. W pracy edukacyjnej łączy techniki pracy z ciałem, głosem oraz techniki sztuk wizualnych.

Informacje dodatkowe

Kraj pochodzenia: Polska

Linki do Social Media artysty