Petro Riaska

O artyście

Petro Ryaska urodził się 14 sierpnia 1975 roku we wsi Bilky na Zakarpaciu na Ukrainie. Mieszka i pracuje w Użhorodzie i Bilkach.

Artysta interdyscyplinarny. Uprawia malarstwo, rysunek, aktorstwo, poezję wizualną, teksty, wideo, tradycyjne wushu. Zaangażowany w działalność kuratorską i pozakuratorską, prowadzi własne badania etnograficzne. Bada temat czasu, uważa, że ​​jesteśmy tym, w co inwestujemy swój czas. Myśli o tożsamości, interesuje się relacjami płci i sztuką krytyczną. Tematyka sportu i sportu w sztuce, sztuka w rękach imperiów przeszłości i teraźniejszości. Temat żartu jest dla niego istotny.

Informacje dodatkowe

Kraj pochodzenia: Ukraina